Hình ảnh thật - chụp rõ ràng - không bao gồm phí ship<br>
<br>
1/ <br>
quạt National xoáy thân sắt - cánh hoả tiễn 30cm - zin nguyên bản sạch sẽ đẹp - điện 110v<br>
chạy nhẹ nhàng êm ái - không hao điện<br>
Giá: 2.500k<br>
<br>
<br>
2/<br>
quạt Toshiba 4 cánh - cánh 30 cm hoả tiễn - thân sắt - zin nguyên bản sạch sẽ đẹp - điện 110v<br>
chạy nhẹ nhàng êm ái - không hao điện<br>
Giá: 2.500k<br>
<br>
<br>
3/<br>
quạt MITSU thân sắt - gáo sắt - cánh hoả tiễn 30cm - zin nguyên bản sạch sẽ đẹp - điện 110v<br>
chạy nhẹ nhàng êm ái - không hao điện<br>
Giá: 2.500k<br>
<br>
<br>
4/<br>
Quạt cổ Fuji Denki Của Nhật - thập niên 196x - dùng điện 110v - zin nguyên bản sạch sẽ đẹp tinh tươm <br>
- cánh 30 hỏa tiễn - chạy nhẹ nhàng êm ái gió nhẹ nhàng<br>
Hàng sưu tầm độc đáo - sắt toàn thân<br>
Giá: 3400k<br>
<br>
<br>
Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại: 0979.678.674