Nhờ các Bác xem dùm em con bật lửa xem đời nào sản xuất và giá tầm bao nhiêu với ạ!
IMG_20170318_151322.jpg
IMG_20170319_071751.jpg