Điện thoại: 0935942899
Địa chỉ: 47A nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12 tp Hồ Chí Minh GL - BĐ

Đường kính 14,3cm
Đĩa 1 lành tít
Đĩa 2 có 1 vệt re xíu 1,5cm. còn lại lành tít