Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy khốn tại các đại lý, cơ sở chế tạo không chấp hành điều khoản luật pháp bảo vệ môi trường. Hầu hết các nhà phân phối đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy khốn là sai phạm, song có thể vì mức giá xử lý cao nên công ty hoặc cá nhân có trách nhiệm đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

ngày nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 công ty, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ công dụng thu gom, xử lý chất thải nguy hiểm theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng chi phí xử lý chất thải nguy khốn mà công ty bỏ ra để thuê các công sở chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ công dụng thu gom, xử lý nguồn thải gian nguy phải thỏa mãn các yên cầu rất khắc khe: Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy nan kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy nan phải đáp ứng các đề nghị kỹ thuật, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy khốn phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin online để xác định địa điểm và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải gian nguy; nhà cửa bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại và trạm trung chuyển chất thải gian nguy phải đáp ứng các đề nghị khoa học, quy trình quản lý pháp luật;

cơ quan, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại phải xây dựng đầy đủ các nội dung về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, trang bị; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bình yên công tích và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hằng ngày, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hành động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và bình chọn hiệu quả xử lý chất thải nguy hiểm.=> giá xử lý rác thải công nghiệp