Mời anh em thegioidoco.net xem đôi bình Thành Hóa cũ vẽ tích " Lộc Ngũ Phúc" dáng giọt mật men rạn rất đẹp ạ. Kích thước:bình cao 46cm,lành tit ạ. Mong giao lưu!

Điện thoại: 0942320674
Địa chỉ: Quảng Trường_Nam Định