Tóc vàng trên nền đen...quá hiếm!
TL: 2,8kg
KT: Dài 18cm x Ngang 11,5cm
LH: 0922023333