Kính thưa các bác! E hiện tại có 6 đôi đũa ngà voi đã hơn 200năm, nay muốn bán. Bác nào hứng thú thì liên hệ với em nha.

[IMG]data/attachments/80/80964-140e35459a34cfbef858c81196f9f140.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/80/80962-84dc48b6835dac1294f9cf5698894899.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/80/80963-c1bd0e9a7db78650bf9ee357bd73df28.jpg[/IMG]