Sản phẩm: Saphire Corindon thiên nhiên.
Nguồn gốc: Đá thiên nhiên.
Màu sắc:
Trọng lượng:
Kích thước:
Giá: 750k nguyên lô 18v
Liên hệ: 0938697783