Loa Sansui SP-1700 bas 30cm, còn nguyên thùng xỗp tuyệt đẹp.