Kính nam bọc vàng 14k.

Điện thoại: 0906633751
Địa chỉ: -173- ba dinh - p8 -q8-tphcm

Kính bọc vàng 14k gf hiệu vlevan 031 chữ nổi lên trên.
Trên càng ốc đóng triện 3m và số 54.
Tròng chỉ bị mẻ xúi như hình.ốc zin.vàng vẫn còn sáng và láng.98%.
Lh 0906633751.Điện thoại: 0906633751
Địa chỉ: -173- ba dinh - p8 -q8-tphcm