Đại học chuẩn xưa 1951 Hột tím giác rất lửa.Size:18.5 . Nặng:4c20

Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)