Chuẩn xưa 1952 phôm to đít lõm.Hột đỏ huyết giác.Size:18.5 . Nặng:3c22

Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)