FRAME ENGLAND 14KT 1tr800

Điện thoại: 0968992234
Địa chỉ: 207 Lê Văn Khương Quận 12


Cầu khắc: 49[]22 14KT RG
càng phải khắc: 145 CT
càng trái khắc : FRAME ENGLAND
Ngang: 12.7 cm
Giá: 1.800.000


Điện thoại: 0968992234
Địa chỉ: 207 Lê Văn Khương Quận 12