Giao lưu em Đồng hồ nga Wostok,18jw, số học trò nổi, kim giây đỏ, vỏ lacke au10 chưa có tí vết, kim và cọc số mạ vàng sáng choang, máy lên dây