1 em brushed chrome:
*vỏ E-VIII,ruột B-IX (lệch 1 năm là Bình thường),âm thanh hay.
1 em High polish chrome:
*vỏ A-IX,ruột E-XI,âm thanh tạm.
Cả 2 bản lề lưỡi gà còn sử dụng tốt,bánh xe bén,mộc ngược,mua về châm xăng vô là xài.
0989888449-01229944881.