Nu hương rục giác, chuẩn hàng Krongpa Gia lai thi chất gỗ quá đỉnh. nặng 90kg (lh 01254.999.‎888 - 0989606969)