Dilac để Ô tô gỗ sưa Quảng bình chuẩn, đã đánh xi chuyên dụng , KT Rộng 14 cao 7 dày 6,5, nặng 1,8 lạng, có bị nứt chút đó dập gỗ, vết sáng đáy gỗ là do vết trà để phẳng đế. Do gỗ kg được đẹp em bán thanh lý lỗ vốn 1000k bao VC (lh 01254.999.‎888 - 0989606969)