gl bức đạt ma vip....đục đẹp. kt cao 1m1 ngang 60 dầy 35.