Cụ dilac đẹp, này có tí Nu gai quanh đế, kích thước cao 66 rộng 40 sâu 26, phần thân cụ 24x15 tính chỗ lớn nhất. (lh Đt và zalo 01254.999.‎888 0989606969)