Tủ pháp gỗ lim kính các bác ạ. ( nhìn thực tế đẹp hơn ảnh nhiều ạ)