Điện thoại: 09.68. 75. 4334
Địa chỉ: Tphcm - q10

Bàn tính cảu Người Hoa xưa, bằng gỗ tốt cằm trên tay nặng, các trục + E-ke + nhãn hiệu tất cả bằng đồng, 13 hàng cột , khi ta tính khảy vào các con tính gỗ sẻ tạo ra âm thanh hay...
Giá: xin các Bác A-lô dùm , cám ơn