Điện thoại: 0902996699
Địa chỉ: 37 Ngo Quyen. TP, BuônMaThuột
.

Kích thước : Dài 24cm, rộng 18cm, cao 8cm.