* 2 pho tượng quan công gỗ hương
Kích thước: chiều cao 50cm - chiều sâu 20cm - chiều rộng: 26cm và 23

Giá : liên hệ


* Bộ tam đa gỗ hương
Kích thước: chiều cao 50cm, chiều sâu 18cm, chiều rộng: 20cm


Giá : liên hệ


Chủ TK: Giang Sơn Cường
- Tk : 922 598 29 - Ngân hàng ACB
- Tk : 0021 0020 390440 - Vietcombank Hà nội

Điện thoại: 0918.607.907
Địa chỉ: Hà Nội