Bàn trà Gỗ Huơng

Kích thước : 18 cm x 64 cm x 44 cm (cao x ngang x sau)

Giá : 1,200,000 đ (bao vận chuyển)

Anh em nào cần xin liên hệ :
Điện thoại : 0987923679