Đạt ma múa quyền gỗ hương đỏ, không chắp ghép.
Điện thoại: 0913390757
Địa chỉ: Phương Mai- Đống Đa