Tượng quan công gỗ hương cao 68cm rộng 25cm sâu 19cm nguyên khối, đục kỹ thần thái oai phong