gỗ lành lặn 100%
30.20.4cm

zalo:0948157555
face: Đỗ Bảo Lăng antique

Đỗ Văn Lực
3207205222550
Agribank Hải Hậu-Nam Định