Mời các Bác giao lưu 1 sập ngũ phúc - kim tiền gỗ Gụ
Kích thước : Dài 2m - Rộng 1m60
Lá Mặt 2 tấm - vân đẹp - liền lạc .
55 LÊ THỊ HÀ - TÂN XUÂN - HÓC MÔN - TP. HCM
Điện thoại: 0988650427 - Anh Ổn
0913101976 - Anh Thiện