Honda Julio 50cc nguyên bản
xe mới nhập từ nhật về campuchia e lựa nhửng con ngon hốt ngay.
tình trạng: sơn zin, máy zin, máy ngon, mọi hoạt động ok, chỉ mua về chạy thôi.
Điện thoại: 0979890226
Địa chỉ: cai dau, chau phu,Điện thoại: 0979890226
Địa chỉ: cai dau, chau phu,