Biên(dên) thái 110
Hàng tháo xe thái 110 bao zin chưa động chạm, có rơ. Giá 800k
Ai cần call e nhé. Cám ơn!

Điện thoại: +8494414O11O
Địa chỉ: Vcb Hn 0011002407788Điện thoại: +8494414O11O
Địa chỉ: Vcb Hn 0011002407788