Phụ tùng CUB - 81 - Cực đẹp
Phụ tùng CUB 50 ___ 81.

# Bảng giá phụ tùng chưa bao gồm phí ship:

1. Bộ giấy (4 mãnh) bao rút hồ sơ: 5 triệu
2. Vè trước + Chữ A:- Đã bán
3. Gấp trước + Giò gà: 1200k
4. 2 nắp cốp: - Đã bán
5. Ốp tay: 500k
6. Đồng hồ: 650k
7. Baga trước: 300k
8. Máy + BXC (4 số): 7 triệu
9. Cặp bánh đầy đủ: 2800k
10. Phuột sau: 750k
11. Bô 90: 3200k
12. Baga sau: 1800k
13. Yên: 600k
14. 4 nhal: 1400k - Đã bán
15. Đèn lái: 400k
16. Đèn trước: 650k - Đã bán
17. Carte: 1200k
18. Gấp: - Đã bán
19. Mặc nạ: - Đã bán
20. Bộ ổ khóa: 600k
21. Bợ cổ: - Đã bán

Điện thoại: 0982656465
Địa chỉ: Tri Tôn - An Giang
Điện thoại: 0982656465
Địa chỉ: Tri Tôn - An Giang