_ Xuất xứ: nhập Ý
_ Màu trắng,mode 2005
_ Máy: 150cc FI,zin
_ Giá: 65.000.000 VNĐ
Liên hệ: 0934727478- Quí
Xem xe: Q9,TĐ