Các model Satria khác được ra đời từ đó cho đến nay, kể cả động cơ 4 thì DOHC cũng được mang tên là Satria FU 150 cc( ở thị trường Malaysia gọi là Suzuki Belang, Thailand và Philippines gọi là Raider ) .

Toàn bộ các dòng xe mang tên Satria từ hai thì đến bốn thì đều do Suzuki Indonesia sản xuất.


Chiếc xe Satria hai thì đầu tiên được sản xuất vào năm 1998, thế hệ Satria thứ 2 và thứ 3 lần lượt ra đời vào năm 2002 và năm 2004.
Thể loại Satria 4 thì xuất hiện vào năm 2005 ,với động cơ DOHC cam đôi và các kiểu dáng mới được cho ra đời vào mỗi năm sau đó.
Kiểu dáng dòng xe 2 thì mới nhất đã bị ngưng sản xuất từ năm 2006 tại Indonesia với lý do tiêu chuẩn khí thải mới.

Số máy bạn tham khảo trong bản sau :

E101 --> E113 ,E115 --> E119 là Akira
Riêng E107ID hay E107TH ---> Sukitan 100cc
E116 -----> royan
E109 là sport 110 một càng
F121-*** là Stinger
E114-*** là sport 110 2 càng
F125 – ID… nhỏ hơn 60 là Satria 1 càng,đời 98 , 99 (5 số )
F125 : ID… bắt đầu từ 60 trở lên là Satria 2 càng, đời 2000
F125 : ID… bắt đầu từ 70 trở lên là Satria 2002 ( 2 thắng đĩa )
F125 : ID82 ---> ID86 : Satria 2006
F124 là sport 120
F124 - 110 ------> 19 là sport 97
F124 - 125 ------> 29 là sport 98
F124 - 130 ------> 39 là sport 99
F124 - 140 ------> 45 là sport 2000
F124 - 145 ------> 48 là sport 2001
F124 - 149***---------> 150 là sport 2002
F124 - 156xx ----------> 152 là sport RGX 2003

Số sườn của Stinger và Akira nằm ở cổ xe chứ không nằm ngay sườn phía dưới yên như Sport hay Satria
Theo như thế thì xe E114M - 191990 là Sport 110cc số máy đầu 19 là xe đời đầu 98 ( số đầu 20 thì là xe đời cuối 98, < 19 là đời 97 )

Giữa con Satria và con Sport chỉ khác nhau số máy F125 hay F124 và dàn áo , dàn lửa.

Từ đời 2000 của Satria và các đời 120 của Sport thì chạy như nhau, đều là máy 120cc, 6 số .

Suzuki Sport 98 - 99 thì Made in Malaysia ( nhập nguyên con )
Suzuki Sport 2000 - 2002 thì Made in vietnam ( Hàng nhập 3 cục ráp ở Vietnam giống SH nhập Ý )
Suzuki Satria thì made in Indonesia
Suzuki RGX (hay còn gọi là sport 2003 con này dàn lông gần giống Satria 2006) là của Malaysia
Suzuki Satria 2006 ( nhiều người gọi là sport 2006 ) là của Indonesia



1..........Satria (1998 ~ 1999 ) còn gọi là Satria một càng con này 5 số và ko có côn tay , xuất xứ : Suzuki Indonesia






2..........Satria (2000 ~ 2002 ) gọi là "Satria đầu dẹp" , "Satria con"Satria 2000 bánh căm 1 thắng đĩa, xuất xứ : Suzuki Indonesia






3........Satria 2002, bánh mâm 2 thắng đĩa, xuất xứ : Suzuki Indonesia






4........Satria 2006 (đời cuối của Satria hai thì ), xuất xứ : Suzuki Indonesia






5............Satria bốn thì DOHC với tên gọi Satria FU 150 (sx từ năm 2005 cho đến nay) xuất
xứ: Suzuki Indonesia






6..........Tiếp theo là RGX 2003 (đời cuối của Sport ), xuất xứ: Suzuki Malaysia






7..........Sport 120 (1997 - 2002) xuất xứ: Suzuki Malaysia






8.........1997 màu cánh gián






1998 màu tím, nâu
1999 màu tím , bạc, đỏ tươi, đỏ đô, xanh bộ đội
2000 đỏ tươi, đỏ đô, thêm đồng hồ báo tua máy màu đen (đồng hồ 3kim)
2001 - 2002 đỏ tươi, đỏ đô, xanh dương
2002 đồng hồ 3 kim màu trắng và lốc máy bên phải chữ S
1997 - 1999 tem khác nhau
2000 - 2002 giống nhau

RGSport 110cc (1996 - 1999) thường gọi là "xìpo chăm mười" xuất xứ: Suzuki Malaysia


9.........- Sport 2002 (RGV2002) đời cuối chuẩn bị lên mẫu RGX 2003)






Nguồn Internet