Điện thoại: 0982.870.719
Địa chỉ: Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng
Suzuki Wagon 203
Giá 90 Triệu
Màn hình, cam lùi điều hòa rét.
Tên tư nhân.
Ae quan tâm xin liên hệ
Có Fix mạnh cho ae ở xa


Điện thoại: 0982.870.719
Địa chỉ: Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng