Bán xe tập thể dục anh em nào cần xin liên hệ mình
Sườn nhôm phuộc carbon bánh bộ mavic group tiagra 4600

01265.909099 các bạn có thể gọi trực tiếp , nếu không gọi được do tôi đi làm , có thể nhắn tin
TÔI SẺ TRẢ LỜI