Bạn giùm ông anh hai chiếc xe đạp như hình 1 chiếc 35t fix cho ae nào mau lẹ nha