Bình Ex 2014: 650k
Lòng - trái bạc - ắc - ron full nguyên bộ 135: 500k
Pô e zin Ex 2014: 150k
Cùm thắng dầu trước Ex: 250k
Cùm thắng dầu trước Mio đít bầu: 300k
Mobin sườn zin Ex: 250k
Lò xo đầu zin Ex: 150k

Luân 01268985594
37 Bắc Hải F15 Q10