Cần nhượng lại e Vision xanh ngọc. Xe mua lại nhưng giấy tờ đầy đủ. Đăng kí : 2011
Đi hơn 1 vạn 6
Máy móc zin
Sdt: 01687847288
Địa chỉ: Kim Liên , HN
Ko làm phiền sau 22h