do không có nhu cầu sử dụng nên nhường lại cho ace sử dụng,xe mình 1 đời chủ sử dụng từ lúc mua mới tới giờ...chứng giấy trong vòng 1 nốt nhạc...sẽ fix cho ace nào thiện chí