Điện thoại liên hệ:

0932151690
Địa chỉ liên hệ:

Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh