xe dài loan mua về cho con di hoc nhưng bây giờ nó không dùng nữa nên dăng lên bán , xe còn mới nguyên 98% , mua về chỉ có việc sử dụng không phải sữa chữa gì hết
giá bán 1t6
dịa chỉ 471 ng kiệm f9 phú nhuận
liên hệ 01265650050