Làm Nồi Độ Cho Các Dòng Xe Tay Ga Honda - Yamaha

. Bài Tốc Độ Cho Air Blade 125, SH................... Và Các Dòng Xe Khác : Canh Theo Bài Cua Tiệm , Dây Curoa Chay 15-20k Sẽ Được Thay , Dán Bố 3 Càng Mitsu , Canh Nồi Trước Sau

. Sau Khi Lên Thì Xe Se Chạy Mạnh Hơn , Bốc Hơn , Ga Đầu Lẹ Hơn , Chạy Có Trớn Hơn , Có Hâu Lẫn Đề


.Nay Bên Việt Có Bán Bi Nồi RECTO Nhập Khẩu Taiwan , Độ Nặng Chính Xác 99% , Vòng Nhựa Chiệu Nhiệt Tốt, Độ Bền Cao Mong AE Ung Hộ

. Có Cho Các Dòng : AB 110-125 , SH ý , @ , Dylan , PS , Novo , Luvias , CLick , Sh mode , Hayate , Vision , SHVN 2014 .............. Và Các Dòng Khác