Mời các bác giao lưu 2 ấm Samovar tròn, dung tích đều 4 lít.

1. Ấm trắng chưa qua sử dụng, còn mới tinh.
2. Ấm hoa đã qua sử dụng, còn rất đẹp.

Điện thoại: 0904640264
Địa chỉ: Số 17, ngách 97/1, Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội


Điện thoại: 0904640264
Địa chỉ: Số 17, ngách 97/1, Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội