Tình hình con nhiều chân máy khâu cổ không dùng cần bán .
bác nào mua liên hệ em : 0986144184