Điện thoại: 0919888111
Địa chỉ: Q8

Quạt cây Marelli - Chạy xoay OK.