Chén trà long ẩn Tàu xưa, chuẩn cổ, hiệu chữ Ngọc, đk miệng 6cm, cao 4,5cm, được bịt đồng từ xưa.