Mời các bác thưởng ngoạn tôn tượng Phật Giáo Mật Tông chuẩn cổ 1860 ạ, chúc các bác một ngày an lạc, kiết tường!

Om Mani Padme Hung Hri