Bộ rồng viên gl
Hai đĩa có vệt re mờ xíu xíu đk 10,2cm
Hai chén đk 10,6cm. lành