Trong vẽ khương thượng, ngoài vẽ bá nha tử kỳ
Đường kính gần 11,5cm. tình trạng mẻ như hình