Niên đại Minh, dáng hồ lô ( bầu lộc trên to )
Cao 19,5cm, chu vi bụng 32cm. Miệng bọc bạc, thân dưới lành lặn